Privacy

Persoonsgegevens gebruiken we alleen voor de correcte afhandeling van je bestelling. We zullen de gegevens nooit zonder je toestemming aan derden verstrekken. Als je geen informatie meer wilt ontvangen van Puur Structuur, kun je ons dit laten weten via een e-mail.

Prijs- en modelwijzigingen, als gevolg van assortimentswijzigingen en zich wijzigende marktomstandigheden, evenals type- en zetfouten zijn voorbehouden.

Op al onze leveringen zijn onze 'Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden ' van toepassing. Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 18050424 BTW nummer NL1257.84.399.B.0

 

 

Disclaimer

Claudy Voskens is eigenaar van de website www.puurstructuur.nl en alle onderdelen daarvan. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Puur Structuur.
Hoewel er bij het samenstellen van de inhoud van deze site, of elke andere site waar naar wordt verwezen, is nagestreefd betrouwbare en actuele informatie te verschaffen, sluit Puur Structuur iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden of onvolledigheden, alsmede voor eventuele gevolgen van het gebruik van de informatie die op of via deze site beschikbaar is.

Copyright

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen producten, teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, woordmerken en logo's zijn eigendom van of in licentie bij Puur Structuur/ PSvergeetmeniet® en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

 
 

 

Copyright  ©   |  Disclaimer & Privacybeleid   |  Ontwerp en realisatie webdesignproplus